Conditii pentru scutirea de taxe pentru anul scolar 2020-2021

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “TIBERIU BREDICEANU”

AN SCOLAR 2020-2021
Avand in vedere HOTARAREA NR. 363 din 27.11.2020 adoptata in Consiliul Judetean Brasov, privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecventa, pentru cincisprezece cursanti foarte talentati ( nu elevi din anul I ), dar lipsiti de posibilitati materiale, va rugam sa depuneti dosarele cu propunerile dumneavoastra pana cel tarziu la data de 20 ianuarie 2021.
Dosarul trebuie sa contina:
1. diplome
2. certificari de participare la activitati artistice
3. propunerea profesorului
4. cerere de solicitare pentru scutire la plata taxei de frecventa
5. copie certificat nastere
6. copie certificat casatorie parinti
7. copie certificat nastere frati
8. adeverinta de venit salariu brut, certificat fiscal, bursa sociala, adev.de elev
bursa scolara, cupon pensie
9.copie C.I.


CRITERII DE EVALUARE
a dosarelor depuse in vederea acordarii scutirii de la plata taxelor de scolarizare
AN SCOLAR 2020 – 2021
Termen de predare dosare 20.01.2021
CRITERII DE EVALUARE: PUNCTAJ
A. ACTIVITATE SCOLARA
1. PARTICIPARE SPECTACOLE SAU EXPOZITII 50
2. OBTINERE PREMII 40
B. VENIT BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE
1. Mai mic de 1400 RON 50
2. Mai mic de 1500 RON 48
3. Mai mic de 1600 RON 46
4. Mai mic de 1700 RON 44
5. Mai mic de 1800 RON 42
6. Mai mic de 1900 RON 40
7. Mai mare de 1901 RON 0
În caz de egalitate au prioritate părinţii monoparentali
COMISIA:
Presedinte: CARMEN MORUZ – DIRECTOR
Secretar:     POSTOVAR RODICA – CASIER
Membrii:     MIRCEA ANGELA– CONTABIL SEF
                      LALU LORENA – PROFESOR CANTO
                      GLIGA OVIDIU – PROFESOR  ICONOGRAFIE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *