Inscrieri – Reinscrieri

GRAFICUL REÎNSCRIERILOR
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

 

REÎNSCRIERI PENTRU ANII II,III,IV,V ŞI
SPECIALIZĂRI ÎN PERIOADA: 15 – 29 IUNIE 2020

PROGRAM REÎNSCRIERI:
LUNI:  09-14
MARŢI:  11-16
MIERCURI:  09-14
JOI:  11-16
VINERI:  09-14

 

1. TAXA DE ŞCOLARIZARE SE ACHITĂ JUMĂTATE ÎN PERIOADA 15-29 IUNIE 2020 PENTRU ELEVII DIN ANII: II, III, IV,V.

2. ELEVII CARE AU FOST ÎNSCRIȘI ÎN AN PREGĂTITOR VOR ACHITA TAXA DE SCOLARIZARE INTEGRAL LA REÎSCRIERE.

3. TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL DE SPECIALIZARE SE ACHITĂ INTEGRAL LA REÎNSCRIERE.

REINSCRIEREA SE FACE PRIN DEPUNEREA BIBLIOTECA SCOLII în baza PROGRAMULUI  DE REÎNSCRIERE  în perioada 15-29 IUNIE 2020  a următoarelor documente:

4.  ACTE NECESARE PENTRU REÎNSCRIERE:
– PÂNĂ LA VÂRSTA DE 14 ANI COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NASTERE SI COPIE DUPĂ BULETIN/C.I. A UNUI  PĂRINTE.
– DUPA VARSTA DE 14 ANI COPIE DUPA BULETIN/C.I.
– FIŞA DE REÎNSCRIERE,
– CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE,
– FIŞĂ GDPR – cu protecţia datelor personale

ACTELE MAI SUS MENŢIONATE, SE POT DESCARCA DE MAI JOS, SE PRINTEAZA SI SE COMPLETEAZA:

FIŞA DE REÎNSCRIERE SI CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE: DESCARCA

FIŞĂ GDPR – cu protecţia datelor personale: DESCARCA
GRAFICUL ÎNSCRIERILOR SESIUNEA IULIE  2020
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

 

ÎNSCRIERI PENTRU ANUL I ÎN PERIOADA:
01 – 10 IULIE 2020

PROGRAM ÎNSCRIERI:
LUNI:  09-14
MARŢI:  11-16
MIERCURI:  09-14
JOI:  11-16
VINERI:  09-14

 

TAXA PENTRU ÎNSCRIERE SE ACHITĂ LA SEDIUL ŞCOLII ŞI ESTE ÎN VALOARE DE  35 LEI.


REZULTATELE VOR FI AFIŞATE IN DATA DE 22.07.2020.


TAXA DE ŞCOLARIZARE SE ACHITĂ INTEGRAL ÎN PERIOADA 07 SEPT. – 25 SEPT. 2020 PENTRU ELEVII ADMIŞI ÎN ANUL I


EXAMENELE DE ADMITERE SE SUSŢIN PE BAZA CD/DVD-urilor DEPUSE LA ÎNSCRIERE  CONFORM METODOLOGIEI DE MAI JOS

 

METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ANUL I
LA ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU”  BRASOV
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

 

                Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în Şcoala Populară  de Arte şi Meserii ,,Tiberiu Brediceanu,, Braşov se fac în conformitate cu prevederile Ordinului nr.4317/21.03.2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr.4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 la specializările:

  • Canto – muzică uşoară, muzică populară, muzică clasică,
  • Instrumente muzicale pian, orgă, vioară, chitară, instrumente de suflat, instrumente populare, acordeon,  percuţie, 
  • Arte plastice pictură, grafica, sculptură, ceramica,  artă decorativă, Iconografie,
  • Design vestimentar,  
  • Actorie, Teatru de păpuși, Teatru muzical,
  • Arte vizuale – artă fotografică, artă cinematografică,
  • Coregrafie – balet, dans popular, dans modern,  
  • Artă populară – cusut-tesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta  metalului, pictură populară.
 
I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

 

            Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea la BIBLIOTECA şcolii în baza PROGRAMULUI  DE ÎNSCRIERI  în perioada 01.07.2020-10.07.2020  a următoarelor:

                1. DOCUMENTELE DE INSCRIERE:

      – FIŞA DE ÎNSCRIERE – DESCARCA FISA INSCRIERE AN SCOLAR 2020-2021

      – CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE – DESCARCA CONTRACT DE SCOLARIZARE

      – FIŞA GDPR-cu protecţia datelor personale – DESCARCA FISA GDPR

      Aceste documente se descarca, se printeaza si se completeaza.

      – COPIE DUPĂ BULETINUL  candidatului  dacă are peste 18 ani  sau după buletinul părintelui/ reprezentantul legal dacă candidatul este minor,

      – COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI MINOR şi  

      – TAXA de înscriere de 35 lei.

             2. UN CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări, (pentru ARTE PLASTICE ŞI VIZUALE), sau o înregistrare audio-video a repertoriului instrumental/vocal, conform “II. CONŢINUTULUI PROBELOR PE SPECIALIZĂRI ,  care se aduce la înscriere.

NOTĂ:  Materialul înregistrat pe CD/DVD poate  fi trimis si pe adresele de e-mail disponibile, folosind un serviciu de transfer,  pentru fiecare specializare în parte (pentru evitarea situaţiilor în care acestea nu pot fi vizualizate), în perioada 10.07.2020-12.07.2020.

Pe CD/DVD şi subiect e-mail se menţionează: numele, prenumele, vârsta şi dişciplina pentru care optează candidatul.           

          3. O declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat  dacă are vârsta peste 18 ani sau  de părinte/reprezentantul legal,  pentru copilul minor, privind originalitatea lucrărilor  sau înregistrărilor conţinute de CD/DVD –ul trimis. Aceasta se descarca, se printeaza si se completeazaDescarca declaratie pe propie raspundere

Probele de aptitudini constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum urmează:

                         

II. CONŢINUTUL PROBELOR PE SPECIALIZĂRI

 

     1. CANTOsc.arte.canto@gmail.com (MUZICĂ CLASICĂ, MUZICĂ POPULARĂ ŞI MUZICA USOARA), vor prezenta:

Un CD/DVD conţinând o înregistrare video cu:

Proba de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu compus din:

– 2 (două) piese la alegerea candidatului :una lentă şi una rapidă.

– 1 (una) poezie la alegerea candidatului

NOTĂ: Timpul maxim de înregistrare este de 10 minute.

             Repertoriul va fi prezentat fără acompaniament (acapella).

 

     2. INSTRUMENTE MUZICALEsc_arte.instrumente@yahoo.com (PIAN, ORGĂ, VIOARĂ, CHITARĂ, INSTRUMENTE DE SUFLAT, INSTRUMENTE POPULARE, ACORDEON, PERCUŢIE):

Un CD/DVD conţinând o înregistrare video cu:

 – interpretarea la instrument a unei piese la alegerea candidatului (pentru cei care ştiu să cânte la instrumentul respectiv), sau

– interpretarea vocală a 1 (unei) piese la alegere pentru cei care nu cunosc instrumentul.

– pentru PERCUŢIE se execută şi exerciţiile descrise în PDF-ul din următorul link: Examen Admitere – Sectia Percutie (Tobe)

NOTĂ: Timpul maxim de înregistrare este de 10 minute.

             Repertoriul va fi prezentat fără acompaniament (acapella).

 

      3. ARTE VIZUALEsc.arte_vizuale@zohomail.eu (artă fotografică, cinematografică):

– Un CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări compus din 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii.  

  

     4. COREGRAFIEsc.arte_coregrafie@aol.com (balet, dans modern):

Un CD/DVD conţinând o înregistrare video cu:

 – executarea unui dans la alegere

NOTĂ: Timpul maxim de înregistrare este de 10 minute.

 

     5. DANS POPULARsc.arte_danspopular@aol.com

– Un CD/DVD conţinând o înregistrare video cu:

 – executarea unui dans la alegere

NOTĂ: Timpul maxim de înregistrare este de 10 minute.

 

     6. ARTE PLASTICEsc.arte_arteplastice@zohomail.eu (Pictură, Grafica, Sculptură, Ceramica, Artă decorativă, Iconografie)

– Un CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări compus din 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii,  şi anume: 2 (două) studii după natură în culoare şi 3 (trei) compoziţii libere.

NOTĂ: Elevii care deţin imagini cu lucrări proprii modelate in lut, le pot include în portofoliu, în locul  imaginilor după natură.

 

     7. DESIGN VESTIMENTARsc.arte_design@hotmail.com

-Un CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări compus din 5 (cinci) schiţe  de modă (reprezentări de siluete feminine), propunere vestimentară, color, format A4 pe o temă la alegere.

 

     8. ACTORIE, TEATRU MUZICAL,TEATRU DE PĂPUȘI sc.arte_teatru@hotmail.com

Un CD/DVD conţinând o înregistrare video cu:

Proba de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu compus din:

 – 1 (una) melodie la alegerea candidatului  

   – 1 (una) poezie la alegerea candidatului

NOTĂ: Timpul maxim de înregistrare este de 10 minute.

 

     9. ARTĂ POPULARĂsc.arte_artapopulara@outlook.com

-Un CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări, compus din 3 (trei) lucrări personale specifice artei populare la alegerea candidatului.

                         

Un candidat este considerat  NEPREZENTAT dacă nu prezintă numărul de lucrări /piese menţionat în ” II. CONŢINUTUL PROBELOR PE SPECIALIZĂRI” şi dacă nu se respecta cele 3 puncte de la “I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR”

La probele de aptitudini pentru profilul artistic-muzică, nu se admit contestaţii.