Festivalului naţional de muzică, tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare ”Leru-i ler…” – Braşov, 9 -11 decembrie 2016, ediţia a VI-a

 

REGULAMENTUL Festivalului naţional de muzică, tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare

 Leru-i ler…Braşov, 9 -11 decembrie 2016, ediţia a VI-a

 

Organizator

 • Şcoala Populară de Arte şi Meserii – “Tiberiu Brediceanu”

Parteneri  principali

 • Centrul Cultural Reduta

 Şcoala Populară de Arte şi Meserii – “Tiberiu Brediceanu”, Braşov, organizează în cadrul  acestei  ediţii a Festivalului Leru-i ler…vineri pe 9  decembrie 2016  un curs de măiestrie realizat de un artist popular de referință.

Lecţia de măestrie se va desfăşura în Sala Festivă a Şcolii de Arte pe durata zilei de vineri 9 decembrie. Cursul se adresează interpretilor cu vîrsta între 10 şi 35 ani.

Festivalul va continua pe 10 şi 11 decembrie, timp în care trupele şi soliştii participanţi vor evolua pe scena Centrului Cultural Reduta.

 Obiective

 • cunoaşterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc;
 • cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
 • păstrarea notei de autenticitate şi originalitate a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.
 • descoperirea şi culegerea de folclor autentic
 • descoperirea meşteşugurilor autentice din spaţiul cultural braşovean-pot fi româneşti dar şi a altor etnii-maghiari,saşi,rromi etc.

Inscrierea şi condiţiile de participare.

Tema festivalului sunt sărbătorile de iarnă şi constituie una din condiţiile principale de participare.

Festivalul este structurat pe trei secţiuni :

 • secţiunea individual: solişti de muzică populară– 1  piesă din repertoriul interpretului
 • secţiunea de grup : ansambluri, grupuri, etc.-cu durata maximă de 30 min de fiecare obicei sau tradiţie
 • secţiunea meşteşuguri populare

Formular-de-inscriere-sectiunea-de-grup-2016

Formular-de-inscriere-sectiunea-curs-de-maiestrie-2016

Formular-de-inscriere-sectiunea-individual-2016

Formular-de-inscriere-sectiunea-mestesuguri-2016

Regulament-festival-traditii-2016

La secţiunea individual se pot înscrie solişti care au în repertoriu cântece specifice sărbătorilor de iarnă, colinde, pricesne, etc..  Soliştii pot interpreta şi acapella, dar şi cu acompaniament orchestral. Aceasta presupune trimiterea din timp a partiturilor d-lui Prof. Ucu Iosif Dirijorul Ansamblului “Plaiuri Transilvane”.  Partiturile trebuiesc trimise pe e-mail ucuiosif@yahoo.com .

La secţiunea de grup pot participa: grupuri, ansambluri, profesioniste sau de amatori, care vor trebui să prezinte un obicei care se încadreaza în tematica cerută (Sărbătorile de iarnă), durata maximă a obiceiului este de 20 min, iar ca număr de participanţi ai grupului maxim 20 persoane.

La sectiunea meşteşuguri se pot prezenta meşteri populari români sau de alte etnii,şi vor expune în foaierul CC Reduta .

Festivalul se adresează artiştilor populari români dar şi de alte etnii.

La selectarea soliştilor sau grupurilor se va ţine seama de următoarele elemente:

 • autenticitatea costumelor populare
 • autenticitatea obiceiului, el practicându-se în zona folclorică de unde provine ansamblul, sau grupul (ex. un ansamblu din zona Rupea, nu va putea prezenta un obicei din zona Bran – Moeciu)
 • vechimea obiceiului
 • autenticitatea textelor şi a pieselor muzicale.

Înscrierea  la toate cele trei secţiuni  şi pentru cursul de măiestrie ,se va face pe baza fişei de înscriere ataşate, până la data de 5 decembrie 2016, fişa ce va fi transmisă pe adresa de e-mail la adresa festivalbrasovarte@yahoo.ro

Formular-de-inscriere-sectiunea-de-grup-2016

Formular-de-inscriere-sectiunea-curs-de-maiestrie-2016

Formular-de-inscriere-sectiunea-individual-2016

Formular-de-inscriere-sectiunea-mestesuguri-2016

Regulament-festival-traditii-2016

În vederea asigurării unei participari cu un înalt nivel calitativ, vă rugăm în fişa de înscriere, să faceţi o descriere a obiceiului/cîntecului/meşteşugului  pe care îl veţi prezenta, de asemeni vechimea lui, şi zona sau zonele în care se mai practică.

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participant, sau de către înstitutiile pe care le reprezintă.

Desfăşurarea festivalului:

           Vineri -9 decembrie

Cursul de maiestrie în Sala Festivă a Şcolii de Arte.

Programul va fi comunicat participanţilor în timp util.

 

         Sâmbăta – 10 decembrie partea I:

-Parada obiceiurilor populare în spaţiul pietonal din Centrul vechi al Braşovului

-Festivitatea de deschidere

-Spectacol pe scena Centrului Cultural Reduta

– Recital artist invitat

        Duminică -11 decembrie partea a II a

-Parada obiceiurilor populare în spaţiul pietonal din Centrul vechi al Braşovului

-Spectacol pe scena Centrului Cultural Reduta

-Recital artist invitat

 

 Pe durata desfăşurării ambelor zile de festival vor fi prezenţi în calitate de evaluatori ai tradiţiilor specialiști în etnografie și folclor.  Toate apariţiile artistice vor fi monitorizate de acestia.

După centralizarea fişelor de înscriere, fiecare ansamblu sau grup participant, va fi înştiintat în ce zi va intra pe scenă. Meşteşugarii pot fi prezenti in ambele zile de festival, în foaierul Centrului Cultural Reduta sau în alte locaţii care vor fi puse la dispoziţie de organizatori.

Toţi participanţii au obligaţia să se prezinte la sala de spectacol la ora stabilită de organizator. Nerespectarea acestei cerinţe, atrage după sine interzicerea participării în cadrul festivalului.

Relaţii suplimentare , la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Tiberiu Brediceanu”, Braşov, Str. Lungă, Nr. 1, Tel. 0268413965

Persoane de contact: Prof. Muraru George  Tel: 0744.388688

                                 Prof. Ucu Iosif             Tel: 0766.343057

                                 Prof.Ostaci Angela      Tel: 0720.368003

 

Formular-de-inscriere-sectiunea-de-grup-2016

Formular-de-inscriere-sectiunea-curs-de-maiestrie-2016

Formular-de-inscriere-sectiunea-individual-2016

Formular-de-inscriere-sectiunea-mestesuguri-2016

Regulament-festival-traditii-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *