CRITERII DE EVALUARE PRIVIND  SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE An școlar 2021-2022

Consiliul  Judetean Brasov
Scoala Populara de Arte si Meserii “Tiberiu Brediceanu”

Avand in vedere HOTARAREA Nr.297/30.09.2021, adoptata in Consiliul Judetean Brasov, privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecventa pentru 15(cincisprezece ) cursanti foarte talentati (fara anul I si anii se specializare), dar lipsiti de posibilitati materiale, va rugam sa depuneti dosarele cu propunerile dumneavoastra pana la data de 17.12.2021.

Dosarul trebuie sa contina:

– Diplome

– Certificari de participare la activitati artistice

– Propunerea profesorului

– Cerere de solicitare pentru scutire la plata taxei de frecventa

– Copie certificat de nastere

– Copie certificat casatorie parinti

– Copie certificat nastere frati

– Adeverinta de venit salariu brut, certificat fiscal,bursa sociala,adev.de elev,bursa scolara,

cupon pensie

– Copie C.I.


Criterii de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii scutirii de la plata taxelor de scolarizare pentru anul scolar 2021 – 2022

Termen de predare dosare 17.12.2021

CRITERII DE EVALUARE: PUNCTAJ

CRITETRII DE EVALUARE TOTAL PUNCTAJ = 100
A.    ACTIVITATEA ȘCOLARĂ 50 puncte
1.      PARTICIPARE SPECTACOLE SAU EXPOZIȚII 50
2.      OBȚINERE PREMII 40
B.     VENIT BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE 50 puncte
1.Mai mic de    1800 lei 50
2. Mai mic de   1900 lei 48
3. Mai mic de   2000 lei 46
4. Mai mic de   2100 lei 44
5. Mai mic de   2200 lei 42
6. Mai mic de   2300 lei 40
7. Mai mare de 2300 lei 0

În caz de egalitate au prioritate părinţii monopaternali.

Metodologie stabilire criterii evaluare scutire taxa an scolar 2021-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *