ÎNSCRIERI PENTRU ANUL I ÎN PERIOADA 17-18 SEPTEMBRIE 2020

ORGANIZĂM ÎNSCRIERI PENTRU ANUL I ÎN PERIOADA 17-18 SEPTEMBRIE 2020

GRAFICUL ÎNSCRIERILOR SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
AN ŞCOLAR 2020-2021

ÎNSCRIERI PENTRU ANUL I PE LOCURILE LIBERE ÎN PERIOADA:
17-18 SEPTEMBRIE 2020
PROGRAM:
JOI: 09-16
VINERI : 09-16

TAXA PENTRU ÎNSCRIERE SE ACHITĂ LA SEDIUL ŞCOLII ŞI ESTE ÎN VALOARE DE 35 LEI.

EXAMENELE DE ADMITERE SE SUSŢIN PE BAZA CD/DVD-urilor DEPUSE LA ÎNSCRIERE CONFORM METODOLOGIEI DE MAI JOS

REZULTATELE VOR FI AFIŞATE IN DATA DE 22.09.2020

TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL I SE ACHITĂ INTEGRAL ÎN PERIOADA 23-25 SEPTEMBRIE 2020
PROGRAM:
MIRCURI: 09-16
JOI: 09-16
VINERI : 09-16

METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ANUL I
LA ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRASOV

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în Şcoala Populară de Arte şi Meserii ,,Tiberiu Brediceanu,,Braşov se fac în conformitate cu prevederile Ordinului nr.4317/21.03.2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr.4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 la specializările:
– Canto- (Muzică uşoară, Muzică populară, Muzică clasică),
– Instrumente muzicale- (pian, orgă, vioară, chitară, instrumente de suflat, instrumente populare, acordeon, percuţie),
-Arte plastice- (Pictură, Grafica, Sculptură, Ceramica, Artă decorativă, Iconografie),
– Design vestimentar,
-Actorie, Teatru de păpuși, Teatru muzical,
– Arte vizuale -(Artă fotografică,Artă cinematografică),
-Coregrafie- (Balet, Dans popular, Dans modern),
-Artă populară- (cusut-tesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta metalului, pictură populară).

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea la BIBLIOTECA şcolii în baza PROGRAMULUI DE ÎNSCRIERI în perioada 17-18 SEPTEMBRIE 2020 a următoarelor documente:

1.Documentele de înscriere:
– FIŞA DE ÎNSCRIERE – Descarca FISA INSCRIERE AN SCOLAR 2020-2021,
– CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE – Descarca Contract 2020-2021,
– FIŞA GDPR-cu protecţia datelor personale – Descarca Fisa GDPR 
– COPIE DUPĂ BULETINUL candidatului dacă are peste 18 ani sau după buletinul părintelui/ reprezentantul legal dacă candidatul este minor,
– COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAŞTERE A COPILULUI MINOR şi
– TAXA de înscriere de 35 lei.

2. Un CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări, (pentru ARTE PLASTICE ŞI VIZUALE), sau o înregistrare audio-video a repertoriului instrumental/vocal, conform cerinţelor de mai jos în funcţie de specializare, adus la înscriere.
NOTA: Nu se consideră înscrişi elevii care nu aduc la înscriere CD/DVD!

3. O declaraţie pe proprie răspundere – Descarca DECLARATIE PE PROPRIE, semnată de candidat dacă are vârsta peste 18 ani sau de părinte/reprezentantul legal, pentru copilul minor, privind originalitatea lucrărilor sau înregistrărilor conţinute de CD/DVD –ul trimis.

         Probele de aptitudini constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum urmează:

II. CONŢINUTUL PROBELOR PE SPECIALIZĂRI

1. CANTO – (MUZICĂ CLASICĂ, MUZICĂ POPULARĂ ŞI MUZICA USOARA), vor prezenta:
Un CD/DVD conţinând o înregistrare video cu:
Proba de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu compus din:
– 2 (două) piese la alegerea candidatului :una lentă şi una rapidă.
– 1 (una) poezie la alegerea candidatului

NOTĂ: Timpul maxim de înregistrare este de 10 minute.
Repertoriul va fi prezentat fără acompaniament (acapella).

2. INSTRUMENTE MUZICALE – (PIAN, ORGĂ, VIOARĂ, CHITARĂ, INSTRUMENTE DE SUFLAT, INSTRUMENTE POPULARE, ACORDEON, PERCUŢIE):
Un CD/DVD conţinând o înregistrare video cu:
– interpretarea la instrument a unei piese la alegerea candidatului (pentru cei care ştiu să cânte la instrumentul respectiv), sau
– interpretarea vocală a 1 (unei) piese la alegere pentru cei care nu cunosc instrumentul.
– pentru PERCUŢIE se execută şi exerciţiile descrise în PDF-ul din următorul link: Descarca- Sectia Percutie (Tobe).

NOTĂ: Timpul maxim de înregistrare este de 10 minute.
Repertoriul va fi prezentat fără acompaniament (acapella).

3.ARTE VIZUALE – (artă fotografică, cinematografică):
– Un CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări compus din 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii.

4.COREGRAFIE – (balet, dans modern):
– Un CD/DVD conţinând o înregistrare video cu:
– executarea unui dans la alegere

NOTĂ: Timpul maxim de înregistrare este de 10 minute.

5.DANS POPULAR
– Un CD/DVD conţinând o înregistrare video cu:
– executarea unui dans la alegere

NOTĂ: Timpul maxim de înregistrare este de 10 minute.

6.ARTE PLASTICE– (Pictură, Grafica, Sculptură, Ceramica, Artă decorativă, Iconografie)
– Un CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări compus din 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, şi anume: 2 (două) studii după natură în culoare şi 3 (trei) compoziţii libere.

NOTĂ: Elevii care deţin imagini cu lucrări proprii modelate in lut, le pot include în portofoliu, în locul imaginilor după natură.

7.DESIGN VESTIMENTAR
-Un CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări compus din 5 (cinci) schiţe de modă (reprezentări de siluete feminine), propunere vestimentară, color, format A4 pe o temă la alegere.

8.ACTORIE, TEATRU MUZICAL,TEATRU DE PĂPUȘI
Un CD/DVD conţinând o înregistrare video cu:
Proba de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu compus din:
– 1 (una) melodie la alegerea candidatului
– 1 (una) poezie la alegerea candidatului

NOTĂ: Timpul maxim de înregistrare este de 10 minute.

9.ARTĂ POPULARĂ

-Un CD/DVD conţinând portofoliul de lucrări, compus din 3 (trei) lucrări personale specifice artei populare la alegerea candidatului.

NOTĂ
1.Un candidat este considerat NEPREZENTAT dacă nu prezintă numărul de lucrări /piese menţionat în conţinutul probelor şi dacă CD/DVD-ul, nu poate fi vizualizat şi nu a fost trimis pe e-mail.
2. La probele de aptitudini pentru profilul artistic-muzică, nu se admit contestaţii.

DIRECTOR
CARMEN MORUZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *